Onze technologie beschermen tegen proliferatie is een ander belangrijk doel van onze onderneming. Dat betekent dat centrifugeverrijkingsfabrieken uitsluitend in strikte overeenstemming met nationale en internationale regelgeving worden geleverd. Onze activiteiten worden uitgevoerd onder toezicht van het Internationaal Atoomenergie Agentschap (de organisatie van de Verenigde Naties die toezicht houdt op non-proliferatie), Euratom en de nationale overheden.

Security Statement
Information Security Statement

top