ETC Visie
Wij bij ETC vinden het reduceren van de uitstoot van CO2 belangrijk voor het milieu. Wij steunen onze klanten bij hun inspanning een schoner milieu te realiseren door onze technische kennis op R&D-, engineering- en productiegebied, die gedurende tientallen jaren is opgebouwd, in te zetten.

ETC Missie
ETC is een innovatief technologisch bedrijf dat zich als doel heeft gesteld haar klanten veilige, concurrerende en duurzame verrijkingstechnologie en geavanceerde high-tech oplossingen te leveren.


Waarden

Safety
Wij werken volgens de strengste normen voor gezondheid, veiligheid en milieu. Veiligheid is en blijft voor ons topprioriteit: we zetten de gezondheid en veiligheid van mensen op de eerste plaats.

Security
Wij beschermen onze technologie en kennis en die van onze klanten door ons aan alle verdragen, wetten en regels te houden.

Customer Focus
Wij stellen zeker dat onze oplossingen klantgericht zijn en wij leveren wat we hebben beloofd.

Competitive Technology
Wij leveren technologische oplossingen die kosteneffectief zijn en in overeenstemming met de standaarden van de klant.

People Focus
Wij handhaven onze kennis door het ontwikkelen van het talent, initiatief en leiderschap van onze medewerkers. Wij werken integer en bouwen relaties op door vertrouwen, respect en een open en effectieve communicatie.

top